Vse vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh ekoenergija.eu ( in vseh poddomenah ) so avtorsko delo EkoEnergija d.o.o.
in/ali njegovih partnerjev. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje in javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Z dovoljenjem EkoEnergija d.o.o. so dokumenti, ki so objavljeni na spletnih straneh, shranjeni, razmnoženi ali kako drugače razširjeni le v nekomercialne namene in skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ( Ur.l. RS, št. 21/1995 ), pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah ( vir podatkov mora biti vidno označen, podatki pa morajo ostati nespremenjeni ).

Nekatere slike, ki so uporabljene na straneh ( in vseh poddomenah ) ekoenergija.eu, so bile najdene na internetu in se smatrajo za javno last, ker niso bile zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Viri teh slik so tako imenovane “free galerije”. Če mislite, da z uporabo slike kršimo vaše avtorske pravice, nas kontaktirajte preko kontaktnega obrazca in slika bo odstranjena.

Facebook